Konya
°C
Yeni Meram
22.02.2024 00:00

Kulu Sulh Hukuk Mahkemesinden duyuru

.

                                                                                                                                                                                                                  Örnek No:55*
                                                                                                   T.C.
                                                                                                  KULU
                                                           (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
                                                                                        2023/21 SATIŞ

                                              TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl Kulu İlçe Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle/Köy, Karukuyu mevkii 116 Ada, 11 Parsel sayılı tarla
Adresi : Konya İli Kulu İlçesi Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle 116 Ada 11 Parsel
Yüzölçümü : 16.190,80 m2
İmar Durumu :Konya İl Kulu İlçe Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle/Köy Karukuyu Mevkii 116 Ada, 11 Parsel sayılı tarla uygulama imar planı sınırı dışında kalmakta olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ) tarafından 27/04/2017 tarih ve 75820 sayılı oluru ile 644 sayılı KHK'nın Ek madde1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya ili kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Tarım Alanı"nda kalmaktadır.
Kıymeti : 242.862,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 11:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:45

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 11:45
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl Kulu İlçe Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle/Köy Karukuyu Mevkii 116 Ada, 12 parsel sayılı tarla
Adresi : Konya İli Kulu İlçesi Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle 116 Ada 12 Parsel Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 100.789,79 m2
İmar Durumu :Konya İl Kulu İlçe Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle/Köy Karukuyu Mevkii 116 Ada, 12 Parsel sayılı tarla uygulama imar planı sınırı dışında kalmakta olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ) tarafından 27/04/2017 tarih ve 75820 sayılı oluru ile 644 sayılı KHK'nın Ek madde1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya ili kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Tarım Alanı"nda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.511.846,85 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:55

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 11:55
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Konya İl Kulu İlçe Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle/Köy Karukuyu Mevkii 116 Ada, 20 Parsel sayılı tarla
Adresi : Konya İli Kulu İlçesi Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle 116 Ada 20 Parsel Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 57.605,78 m2
İmar Durumu :Konya İl Kulu İlçe Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle/Köy Karukuyu Mevkii 116 Ada, 20 Parsel sayılı tarla uygulama imar planı sınırı dışında kalmakta olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ) tarafından 27/04/2017 tarih ve 75820 sayılı oluru ile 644 sayılı KHK'nın Ek madde1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya ili kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Tarım Alanı"nda kalmaktadır.
Kıymeti : 864.086,70 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 12:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 12:05

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 12:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 12:05
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl Kulu İlçe Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle/Köy Karukuyu Mevkii 116 Ada, 21 sayılı tarla
Adresi : Konya İli Kulu İlçesi Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle 116 Ada 21 Parsel Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 20.347,61 m2
İmar Durumu :Konya İl Kulu İlçe Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle/Köy Karukuyu Mevkii 116 Ada, 21 sayılı tarla uygulama imar planı sınırı dışında kalmakta olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ) tarafından 27/04/2017 tarih ve 75820 sayılı oluru ile 644 sayılı KHK'nın Ek madde1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya ili kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Tarım Alanı"nda kalmaktadır.
Kıymeti : 305.214,15 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 12:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 12:15

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 12:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 12:15
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, ZİNCİRLİKUYU/TORUNLAR Mahalle/Köy, KARUKUYU MEVKİİ Mevkii, 116 Ada, 25 Parsel, ...
Adresi : Konya İli Kulu İlçesi Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle 116 Ada 25 Parsel Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 16.007,06 m2
İmar Durumu :Konya İl Kulu İlçe Zincirlikuyu/Torunlar Mahalle/Köy Karukuyu Mevkii 116 Ada, 25 Parsel sayılı tarla uygulama imar planı sınırı dışında kalmakta olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ) tarafından 27/04/2017 tarih ve 75820 sayılı oluru ile 644 sayılı KHK'nın Ek madde1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Konya ili kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Tarım Alanı"nda kalmaktadır.
Kıymeti : 240.105,90 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 12:25

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 12:25
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli Kulu İlçesi Zincirlikuyu/Cumhuriyet Mahalle 521 Ada 6 Parsel sayılı kerpiç ev ve arsası
Adresi : Konya İli Kulu İlçesi Zincirlikuyu/Cumhuriyet Mahalle 521 Ada 6 Parsel Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 929,46 m2
İmar Durumu :Konya İli Kulu İlçesi Zincirlikuyu/Cumhuriyet Mahalle 521 Ada 6 Parsel sayılı kerpiç ev ve arsası  "E:0.40, Hmax:5.50 m, Konut Alanı"nda kalmaktadır.
Kıymeti : 450.892,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 13:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 13:35

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 13:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 13:35


12/02/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr                                                                                                                                              Basın No: ILN01987569