Torku Jelifest

Vergi cezası olanlar dikkat! İndirim talep edebilirsiniz

  • Giriş Tarihi: 23.10.2019 14:35
  • Güncelleme Tarihi: 14:38
Vergi cezası olanlar dikkat! İndirim talep edebilirsiniz

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi cezalarına indirimlere ilişkin rehber yayımladı. Rehbere göre cezanın kesilmesinin ardından yapılacaklar birer birer sıralandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kesilen cezalara indirim talep hakkı bulunuyor. Maliye’ye konuya ilişkin cezaya indirim talep etmek istendiğinde bazı şartlarda kesilen cezalarda indirime gidiliyor.

30 GÜN SÜRE VAR

Mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve cezalar için düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkına sahip bulunuyor.

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI NEDİR?

Mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilmiş olan vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında belli oranlarda indirim yapılmak suretiyle kalan tutarın ödenmesine imkan sağlayan bir kolaylık olarak öne çıkıyor.

İNDİRİM UYGULAMASI KAPSAMINA HANGİ CEZALAR GİRİYOR?

İndirim uygulamasının kapsamına

Vergi ziyaı cezası,

Usulsüzlük cezası,

Özel usulsüzlük cezası giriyor.

İndirim, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanıyor.

İNDİRİM UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabilir.

CEZALARDA İNDİRİM UYGULAMASINDAN YARARLANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması,

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,

İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartıyla yararlanılıyor.İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapması mümkün.

CEZALARDA İNDİRİM ORANLARI NEDİR?

Vergi Ziyaı Cezasında; birinci defada yarısı (%50’si), müteakiben kesilenlerde üçte biri (1/3’ü),

Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük Cezalarının yarısı indirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.

DAVA AÇAN MÜKELLEF İNDİRİM UYGULAMASINDAN YARARLANABİLİR Mİ?

Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir.

İNDİRİM TALEBİNDEN SONRA YASAL SÜRE İÇİNDE DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dava açabilir.

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNAN MÜKELLEF İNDİRİM UYGULAMASINDAN YARARLANABİLİR Mİ?

Mükellefler üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezaları hakkında indirim uygulamasından yararlanamıyor. Ancak, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma tutanağı imzalanmadan, uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi halinde, cezada indirim talebinde bulunma hakkı var.

Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu ceza için ceza indirimi hükümlerinden yararlanabilir, uzlaşma hükümlerinden ise yararlanamıyor. (Hürriyet)


ETİKETLER

> Yeni Meram >Ekonomi > Vergi cezası olanlar dikkat! İndirim talep edebilirsiniz
HABER YORUMLARI