Torku Jelifest

Sözleşmeli er ve erbaşların maaşları ne kadar?

  • Giriş Tarihi: 25.02.2019 14:02
  • Güncelleme Tarihi: 14:02
Sözleşmeli er ve erbaşların maaşları ne kadar?

Sözleşmeli er ve erbaş olmak için aranan şartlar neler? Memuriyete geçebiliyorlar mı? Ne kadar maaş alıyorlar ? Sözleşmeli er ve erbaşların hakları neler?

Mutlu Akü

Sözleşmeli er ve erbaş olarak görev yapacak kişiler, 6191 Sayılı Sözleşmeli erbaş ve er Kanunu esaslarına göre görevlerini yapmaktadır. Sözleşmeli er ve erbaş adayları kabul edildikleri takdirde ön sözleşme ile beraber askeri eğitime alınırlar. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan kişilere 3 ile 4 yıl arasında sözleşme yapılır. Sözleşme süresi bitmeden sözleşmeli er ve erbaşlar tek taraflı olarak bu sözleşmeleri fesh edemezler.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bağlı olduğu MSB bünyesinde görev alan sözleşmeli er erbaşların 2019 maaşları belli oldu.Batı illerinde görev yapanlar 3.750 TL civarında, doğuda görev yapanlar 4.000 TL- 4.500 TL arasında ücret almaktadırlar. Bu tutarlara eş-çocuk yardımı, operasyon görevleri gibi ekstra ücretler eklenmemiş olup, ham maaşlardır.

SÖZLEŞMELİ ER-ERBAŞLARIN HAKLARI

Sözleşmeli er erbaşların yemek – yatak gibi ihtiyaçları devlet tarafından ücretsiz karşılanır. Yükümlü er ve erbaşlarla benzerlik gösterse de sözleşmeli er erbaşlar görevleri karşılığında maaş alırlar. Sözleşmeli erlerin normal çalışanlar gibi yıllık izinleri ve mazeret izinleri vardır.Sözleşmeli erlerin 30 günü yıllık izin 15 günde mazeret izni vardır. Toplamda 45 gün izni vardır. Ekstra yakınlarının vefatları durumunda 10 günlük mazeret izni vardır. Sözleşmeli er erbaşların hafta içi mesai bitiminde evlerine gitme hakları yoktur. Hafta sonları izin kullanma haklarına sahiptir.

SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞLAR MEMURİYETE GEÇEBİLİYOR MU?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli olarak istihdam edilen erbaş ve erler, bazı şartların varlığı halinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait çeşitli unvanlardaki Devlet memuru kadrolarına geçebilmektedirler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamı hususu, 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda (Ek Madde 1) düzenlenmiştir.

Sözleşmeli Er ve Erbaşların kamuda istihdamında aranan şartlar;

Görevinden ayrılmış olan sözleşmeli erbaş ve erler;

Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurmuş olmaları,

Nitelik belgelerinin olumlu olması,

Kamuda atanacakları kurumun ilgili mevzuatındaki şartları taşımaları şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına atanabilirler.

Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapmış olanlardan, gerekli şartlara sahip olup kamuda istihdam edilmek isteyenlere ilişkin bilgiler, hizmet süresi en fazla olandan başlamak üzere ilgili bakanlık (İçişleri veya Millî Savunma bakanlıkları) tarafından yılda bir defa şubat ayının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildiriliyor.> Yeni Meram >Güncel > Sözleşmeli er ve erbaşların maaşları ne kadar?
HABER YORUMLARI