Torku Jelifest

Masrafları gelir vergisinden düşebilirsiniz!

  • Giriş Tarihi: 2.03.2019 11:20
  • Güncelleme Tarihi: 11:20
Masrafları gelir vergisinden düşebilirsiniz!

Evini ya da iş yerini kiraya verenler için gelir vergisi beyan süreci başladı. 25 Mart'a kadar beyanlar verilecek. Kira geliri elde edenler evdeki masrafları vergiden düşebilirler.

Kira geliri elde eden mükelleflerin 25 Mart’a kadar beyanname vermesi gerekiyor. Konutta 4400 lira, işyerinde ise 34 bin liranın üzerinde gelir elde edenler beyanname verecek.Beyannamede herhangi bir gideriniz harcamanız yoksa götürü gideri tercih ederek yüzde 15 indirim alabiliyorsunuz. Bunun için masraf belgesine ihtiyacınız yok.

BEŞ YIL SAKLANACAK

Ancak gerçek gider yöntemi seçildiğinde ise yüzdesel bir sınır yok. Hatta vergiye tabi kira geliri kadar gerçek gideri olan mükellefler için vergi ödemesi de çıkmayabilir. Yüzde 15 götürü gidere göre, daha fazla indirilebilir gerçek gideri olan mülk sahipleri gerçek gider yöntemini seçip daha az vergi ödeyebilirler. Gerçek giderde; masrafla ilgili belgelerin, beş yıl saklanarak olası incelemede de ibraz edilmesi şart. Yani bu yılki beyan için 2023’ün sonuna kadar belgelerin saklanması gerekiyor.

HANGİSİ AZALTIR

On beş yılda (2014 ve sonrasında) konut alanlar, konut edinim bedelinin (tek bir konut için) yüzde 5’ini kira gelirinden düşebiliyor. İşyeri kira gelirinin vergi hesabında, yüzde 5 giderden faydalanılamıyor. Kiraya verilen gayrimenkul için borçlanılan kredinin (2018’de ödenen) faizleri gelirden düşülebilir. Emlak vergisi de dâhil olmak üzere taşınmazla ilgili olarak ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları gider yazılabilir.

SİGORTA GİDERLERİ

Konut kira geliri elde ederken, diğer taraftan kendisi de kira da oturanların ödedikleri kira bedelleri de (lojman kiraları dahil) hesaplamada gider olarak dikkate alınabiliyor. Kiraya verilen taşınmaza ait sigorta giderleri. Vergi hesaplamasında dikkate alınabilecek diğer ‘gerçek giderler’ şöyle:

Amortisman giderleri

Kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri

Onarım, idare giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,

Kiraya verilen gayrimenkulle ilgili olarak ödenen para cezaları ve vergi cezaları ise gider olarak indirilemiyor.

YIPRANMA HAKKI

Gayrimenkulün maliyet bedeli (bilinmiyorsa emlak vergi değeri) üzerinden her yıl yüzde 2 oranında amortisman (yıpranma) gideri hesaplanabilir. kiraya verilen taşınmaz için; kombi, ankastre fırın alımı, mutfak dolabı yenilenmesi gibi masraflar da binanın maliyetine eklenerek üzerinden yüzde 2 gider hesaplanabilir.> Yeni Meram >Ekonomi > Masrafları gelir vergisinden düşebilirsiniz!
HABER YORUMLARI