Torku Jelifest

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı

  • Giriş Tarihi: 24.09.2015 0:49
  • Güncelleme Tarihi: 0:49
Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır? Kurban Bayramı namazı kılmak farz mıdır? Bayram namazının vakti ne zamandır? İşte Bayram namazı kılınışı ve diğer detaylar...

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekattır? sorularının cevabını haberimizde sizlerle paylaştık. Allah (s.v.t.) yüce kitabında Kevser suresinde “O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” (el-Kevser, 108/2) buyruğu ile kurban kesilmesini istemiştir.

Bayram namazı ise mütevatir rivayetlerle bize ulaşmaktadır.Bazı müfessirler Kevser suresinde geçen “namaz kıl” sözünü Bayram namazı olarak yorumlamışlardır

Sünnetten dayanağına gelince, Rasûlullah Sallallah u aleyhi ve sellem’in iki bayram namazını kıldığı tevatür ile sabittir. İbn Abbas dedi ki: Ben Rasûlullah Sallallah u aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer ve Osman -Allah onlardan razı olsun- ile birlikte bayram namazlarında bulundum. Hepsi de hutbeden önce namaz kılıyorlardı.” Buhârî; Muslim
Bayram namazları erkeklere de, kadınlara da şart kılınmıştır. Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem buna kesintisi z devam etmiş ve bayram namazı için şehrin dışına çıkılmasını emir buyurmuştur.

Bayram namazının vakti:

Yezid bin Humeyr er-Rahbi -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem’in ashabından olan Abdullah bin Busr bir ramazan ya da kurban bayramı günü insanlarl a birlikte musallaya çıktı. İmamın gecikmesi ni uygun görmeyerek dedi ki: “Bizler bu anda namazımızı bitirmiştik. Bu da tesbih namazını kıldığımız vaktidir.” Buhari
Bayram namazı vakti, güneş bir mızrak boyu kadar yükseldikten sonra başlar, güneşin zevaline kadar devam eder. Bu da kuşluk vaktidir. Çünkü güneşin doğuşu esnasında namaz kılmak yasaklanmıştır. O kadar ki; tam doğuş zamanında namaz haramdır, ondan hemen sonra -bir mızrak boyu kadar yükselinceye kadar- namaz kılmak ise mekrûhtur.
Kurban bayramı namazının eli çabuk tutarak ilk vaktinde kılınması sünnettir. Böylelikle Minâ’da hacıların kurban kesmeleri ne uygun hareket edilmiş ve insanların da kurbanlarını kesmeleri ne imkân tanınmış olur.

Bayram namazında Musallaya çıkış:

Az önce zikredilen hadislerd en, bayram namazının kılınacağı yerin mescid değil, açık yerler olduğu anlaşılmaktadır. Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem de böyle bir yere çıkardı ve orada bayram namazını kıldırırdı. Ondan sonra gelenler de böylece uygulamışlardır.
Bayram namazının şehrin dışında, musallâda kılınması sünnettir. Çünkü Peygamber Sallallah u aleyhi ve sellem böyle yapmıştır. Bu hüküm namazın musallâda kılınmasını engelleye n herhangi bir mazeretin bulunmama sı halinde böyledir.
Şâyet yağmur, rüzgar ya da bunun dışında herhangi bir mazeret sözkonusu ise mescidde kılınmasında bir mahzur yoktur. Eğer şehirde zayıf ve âciz kimseler bulunuyor ise, imam şehir mescidind e onlara namaz kıldıracak birisini tayin eder. Çünkü Ali -Allah ondan razı olsun- böyle yapmıştır.

Bayram namazı için ezan ve kamet var mıdır?

Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem’in bayram namazını ezan okumaksızın ve kamet getirilme ksizin kılmış olduğu sabittir. İmam gelir, ezan ve kamet okunmadan öne geçer, insanlara açıktan Kur’ân okuduğu iki rekât namaz kıldırır.
İbn Abbas ve Cabir bin Abdullah dediler ki: “Ne ramazan bayramı günü, ne de kurban bayramı günü ezan okunuyord u. “Buhari – Müslüm
Cabir’den rivayete göre; hem imamın hutbeye çıktığı sırada, hem de çıktıktan sonra ramazan bayramı günü namaz için ezan da yoktur, kamet de yoktur, herhangi bir şey de yoktur. O gün için ne ezan, ne de kamet söz konusudur . Buhari – Müslüm

Bayram namazının kılınışı:

Bayram namazı iki rekattır. Bu iki rekatte on iki tekbir alınır. Birinci rekatte iftitah tekbirind en sonra ve kıraatten önce yedi tekbir, ikinci rekatte ise kıraatten önce beş tekbir alınır. Amr bin Şuayb’den o babasından, o dedesinde n rivayet ettiğine göre Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem bayram namazlarında birinci rekatte yedi, ikinci rekatte beş tekbir getirdi. İbnu Mace
Aişe -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem, ramazan ve kurban bayramlarının namazlarında, birinci rek’atte yedi ziyade tekbir getirirdi, ikinci rek’atte ise, iki rüku tekbirind en başka beş ziyade tekbir getirirdi .” Ebu Dâvud, İbnu Mace

Yılda iki dini bayramımız vardır:

1) Ramazan Bayramı.

2) Kurban Bayramı,

Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vaciptir. Bayram namazı iki rekattır. Cemaatle kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır, namazdan önce okunur.

Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek’atında üç, ikinci rek’atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara “Zevaid” tekbirleri denir.

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek’at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama” diye niyet eder.

2) imam “Allahu Ekber” deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de “Allahu Ekber” diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice “Sübhaneke”yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice “Allahu Ekber” diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikinci Tekbir: ikinci defa “Allahu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine “Allahu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice “Euzü Besmele”, açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek’at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek’atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina… duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

Bayram namazlarında kıraat;

Numan bin Beşir -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem bayram ve cuma namazlarında A’lA” suresi ile; el-Gaşiye surelini okurduk. Müslim

Abdullah bin Abdullah -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: “Ömer -Allah ondan razı olsun- bayram günü namaz kıldırmak üzere çıktı, Ebu Vakıd el-Leysi ye haber göndererek Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem böyle bir günde neyi okurdu? diye sordurdu, O da: Kaf suresi İle Kamer suresini okurdu, dedi.” İbnu Mace

İbn Ömer ise Peygamber Sallallah u aleyhi ve sellem’e tabi olmaya dikkat eden birisi olarak her tekbir sırasında ellerini kaldırırdı. Peygamber Sallallah u aleyhi ve sellem tekbir almayı bitirdi mi Kur’ân okumaya başlar ve önce Fatihatu’l-kitab’ı okur. Ondan sonra da: “Kaf, çok şerefli Kur’ân’a yemin ederim ki” (Kaf, 50/1) suresini iki rekâtin birinde okur, diğerinde ise: “O saat yaklaştı ve ay yarıldı.” (el-Kamer, 54/1) suresini okurdu. Bazan bu iki rekâtte: “O en yüce Rabbinin ismini tesbih et!” (el-A’la, 87/1) ile “Sana örtüp bürüyenin haberi geldi ya.” (el-Gaşiye, 88/1) surelerin i okuduğu da olurdu. Müslim

Bayramda hutbe, namazdan sonradır:

Hutbeden önce namaz kılmakla başlardı. İki rekât namaz kılardı. Birincisi nde iftitah tekbiri ile birlikte peşpeşe yedi tane tekbir alırdı. Her iki tekbir arasında kısa bir süre susardı. Tekbirler arasında ondan bellenmiş bir zikir yoktur.
İbn Abbas -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: “Ben Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer ve Osman ile birlikte bayram namazında hazır bulundum. Hepsi de hutbeden önce namaz kılıyorlardı.” Buhari – Müslüm

Bayram namazından önce ve sonra namaz kılmak;

İbn Abbas -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem ramazan bayramı günü iki rekat namaz kıldırdı, ama ondan önce de, sonra da herhangi bir namaz kılmadı.” Buhari – Müslüm

Bayram günü müstehab olan İşler:

Gusletmek:

Ali -Allah ondan razı olsun- ‘ye, gusle dair soru sorulunca şöyle dedi: “Cuma günü, arefe günü, ramazan bayramı günü ve kurban bayramı günü gusledili r.” Buhari – Müslüm

En güzel elbiseleri giyinmek:

İbn Abbas -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem bayram günü kırmızı bir bürde cübbe giyinirdi .” Taberani

Ramazan bayramı günü namaza çıkmadan önce bir şeyler yemek:

Enes -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem ramazan bayramı günü birkaç hurma yemedikçe bayram namazına çıkıp gitmezdi. Buhari

Kurban bayramı günü kurbanlığından yiyinceye kadar yemeği geciktirm ek:

Ebu Bureyde -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem ramazan bayramı günü bir şeyler yemedikçe bayram namazına çıkmazdı. Kurban bayramı günü ise kurbanını kesmedikçe bir şey yemezdi. Tirmizi

Farklı yoldan dönmek:

Cabir -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasulü sallallah u aleyhi ve sellem bayram günü olunca yolunu değiştirirdi.” Buhari

Toplum Barısı Açısından Bayramın Önemi

Bayram; Allah’ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür.

Mü’minler; Allah’ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar.

“Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat” olarak kabul edildiği bu mücadelede mü’minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar.

Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.

Kurban Bayramı namazı kılınışı haberimizde sizlerle paylaştık. Bayram namazı kaç rekattır? Kurban Bayramı namazı kılmak farz mıdır? Bayram namazının vakti ne zamandır? sorularının yanıtını haberimizde sizlerle paylaştık. 24 Eylül 2015 Perşembe günü Tüm İslam aleminde Bayram namazı ile Kurban Bayramı kutlanacak ve müslümanlar kurbanları kesecek. İşte Bayram namazı kılınışı…> Yeni Meram >Güncel > Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı
HABER YORUMLARI