Torku Jelifest

Konya Valiliği İHA ve DRONE uçuşlarını yasakladı

  • Giriş Tarihi: 7.03.2016 15:59
  • Güncelleme Tarihi: 16:13
Konya Valiliği İHA ve DRONE uçuşlarını yasakladı

Konya Valiliği İHA veya DRONE ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının askerî güvenlik bölgeleri ve millî güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerini engelledi

Konya Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle: “Konya İli hava sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının askerî güvenlik bölgeleri ve millî güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin engellenmesi,

Söz konusu araçların terör örgütü mensuplarınca hassasiyet arz eden kurum ve kuruşlar ile güvenlik güçlerimize karşı kullanılması ihtimaline binaen bu tür hava araçlarının satın alınmasının, temin edilmesinin ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi, amacıyla;

1) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. ve 66. maddelerine,
2) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337. maddelerine,
3) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 93. maddesine,
4) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 21. maddesine,
5) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine,
6) 09.01.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 14. maddesine,
7) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Araçları talimatı.,
8) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatına, istinaden

Konya Valiliğinin 07.03.2016 tarihli Olur’ları ile İlimiz sınırları içerisinde her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satan, satın alan, temin eden, kullanan şahıslar en yakın kolluk birimlerine giderek kullanım amacı, markası ve modelini bildirmekle yükümlüdür.

Anılan yasaklama kararına istinaden;
Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının ;
-Valilik/Kaymakamlık,
-3.Ana Jet Hava Üs Komutanlığı,
-Hava Savunma Okulu Komutanlığı,
-Konya Havalimanı,
-Jandarma Bölge ve İl Jandarma Komutanlıkları,
-MİT Bölge Başkanlığı,
-Adliye Binası ve Lojmanları,
-Cezaevi yerleşkesi,
-Emniyet bina, tesis ve lojmanları,
-Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait bina, tesis ve lojmanları üzerinde kullanılması yasaklanmıştır.

Karara uymayanlar hakkında;

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesindeki “İl genel kurulu veya idare kurulları, yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.> Yeni Meram >Konya > Konya Valiliği İHA ve DRONE uçuşlarını yasakladı
HABER YORUMLARI