Torku Jelifest

Konya İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Işıcık vefat etti

  • Giriş Tarihi: 24.11.2020 9:26
  • Güncelleme Tarihi: 9:26
Konya İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Işıcık vefat etti

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Işıcık koronavirüse yenik düştü.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Işıcık hoca bir süredir tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle 71 yaşında vefat etti.

 

Prof. Dr. Yusuf Işıcık kimdir?

1949 yılında Konya’ya bağlı Divanlar Köyü’nde doğdu. 1962’de ilkokulu, 1969’da İmam-Hatip Okulu’nu ve 1973’te de Yüksek İslam Entitüsü’nü bitirdi.
1970-1977 yılları arasında D.İ. Başkanlığı bünyesinde İmam-Hatiplik, Hatay İl Müftü Yardımcılığı, Bitlis Adilcevaz İlçe Vaizliği ile M.E.B. İçel/Erdemli İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği görevlerinde bulundu.
1977 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nde açılan Tefsir Asistanlığı sınavını kazanarak burada Tefsir Asistanlığı görevine başladım. Bu Enstitü’nün 1982 yılında Selçuk Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi’ne dönüştürülmesinden sonra bu fakülteye Tefsir Öğretim Görevlisi olarak atandı.
1986 yılında “Kâzerûnî ve Tefsirdeki Metodu” isimli çalışmasıyla Doktor unvanını aldı. 1988 yılında Tefsir A.B. Dalında Doçent ve 1996 yılında da Profesör oldu.
Yüksek Öğrenimime başladığı 1970 yılından 1977 yılına kadar, Konya’da yayınlanan “İslam’ın İlk Emri Oku” dergisinde, sosyal ve dini içerikli çeşitli yazılar yazdı. Dergiyi yayınlayan “Türkiye İmam-Hatip Okulları Mezunları Derneği” idare heyetinde çeşitli görevlerde bulundu.
1988 yılından itibaren yurt içinde ve dışında çeşitli ilmi toplantılara konuşmacı, tebliğci ve müzakereci olarak katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 1989 Hac Organizasyonu’nda/Mekke ve Medine’de irşad ekibi içerisinde görev aldım. 1992 yılında 40 gün süreyle Avustralya’da, “Avustralya Türk-İslam Federasyonu”nun davetlisi olarak ve S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanlığının görevlendirmesiyle, çeşitli dini ve sosyal görevler ifa etti ve ilmi konferanslar verdi. 1993 yılında “Uluslar Arası İslam-Arap Okulları Birliği”nin daveti ve S.Ü. İlahiyat Fakültesinin görevlendirmesiyle, Kazakistan’ın (o zamanki) başkenti Almatı’da “Ortaasya Türk Cumhuriyetleri Liseleri İslam Dini ve Arapça Öğretmenleri”ne yönelik 45 gün süreli seminerler verdi.
Halen S.Ü. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda Tefsir Öğretim Üyeliği görevini sürdürmektedir.

BİLİMSEL YAYINLAR:

A- Kitaplar:
1. Kur’an Meâli, İlahiyat Fakültesi Derneği, Konya 2010.
2. Two Fundamental Concepts in the Qur’an: Ta’wil and Mutashabih (tr., Dr. Tahir Uluç and Omar Amer Khan), The Islamic Quarterly, London, 1430/2009, Volum 53, Number 1.
3. Kur’an’ı Anlamada Temel İlkeler, Esra Yayınları, Konya 1997.
4. Kur’an’ı Anlamada Temel Bir Problem: TE’VİL, Esra Yay., Konya 1997.
5. Tefsir Usulü’ne Giriş, İbn Teymiye (trc., Yusuf Işıcık), Esra Yay., Konya 1997.
6. Kur’an-ı Kerim’in Terceme Edilmesi ve Âyetlerinin Sıhhatli Anlaşılması Konusunda Bazı Mülahazalar, S.Ü.İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl: 2001, sy.11.
7. Kur’an’ı Anlamaya ve Yaşamaya Doğru, Salâh Hâlidî (trc., Y. Işıcık), İki Kaynak Yay., Ankara 1998.
8. Kâzerûnî ve Tefsirdeki Metodu, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1985 (Basılmamış Doktora Tezi).
9. İslâm Hukuku, Yusuf el-Karadavî (trc., Y. Işıcık-Ahmet Yaman), Marifet Yay., İst., 1997 ve 1999.
10. Modern Çağda İslâmi Meseleler, Mevdûdi (trc., Y. Işıcık), H. Hizmet Yay., Konya 1980.
11. Muhammed İkbal’in Mesajı, Nedvi (trc., Y. Işıcık), H. Hizmet Yay., Konya 1979.
12. Külliyat, İbn Teymiye, C. 1 (trc., Y. Işıcık ved.), Tevhid Yay., İst., 1987.
13. Külliyat, İbn Teymiye, C. 2 (trc. Y. Işıcık ved.), Tevhid Yay., İst., 1988.

B- Makale ve Tebliğler:
1. Kitap ve Sünnet’in Işığında Hz. Peygamber’in Din ve Dünya Anlayışı, S.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl: 1990, sy: 3.
2. Kur’an-ı Kerim’de Müteşabih ve Te’vili, S.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl: 1996, sy. 6.
3. Kur’an’ın Öngördüğü Muvahhit İnsan, S.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl: 1998, sy. 8.
4. Kur’an’da Temel İki Kavram, Te’vil ve Müteşabih, S.Ü.İlahiyat. Fat. Dergisi, Yıl: 2002, sy. 13.
5. Günümüzde Tefsir ve İslami İlimlerden Beklenen Atılımlar, 19 Mayıs Ü. İlahiyat Fak. Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu (27-30 Haz. 1989), Samsun 1989, sy. 185-191.
6. Toplum-Hukuk İlişkisi Açısından Cahiliye Hukuk Örneği, Ali Bardakoğlu/Sosyal ve Siyasal Yapının İslam Hukukuna Etkileri, Yunus Vehbi Yavuz’un tebliğlerinin müzakeresi, Dünden Bugüne İslam Dünyasında Zihniyet Değişiklikleri ve Çağdaşlaşma Problemleri Sempozyumu (Bursa, 16-17 Haz. 1990), Bursa, tsz., sy. 222-224.
7. Kur’an’a Dönüş ve Problemleri, 19 Mayıs Ü. İlahiyat Fak., Tefsirin Dünü ve Bugünü Sempozyumu (22-23 Ekim 1992), Samsun, s. 27-38.
8. Nasların İlletlerini Göz Önünde Tutmada Sahabe ve Tabiun’un Metodları, Karadavi (trc. Yusuf Işıcık), İslami Araştırmalar Dergisi, , Yıl: 1986, sy: 1.
9. İslam Hukukunda Siyaset-i Şer’iyye, Karadavi (trc., Y. Işıcık), İslami Araştırmalar Dergisi, yıl: 1986, sy: 4.
10. Fıkhi Mirasımızı Yeniden Nasıl Gözden Geçirmeli ve Ele Almalıyız, Karadavi (trc. Y. Işıcık), S.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl: 1986, sy: 2
11. Tefsir İlminin Doğuşu Gelişmesi ve Başlıca Tefsir Ekolleri, Hasen el-Benna (trc. Y. Işıcık), S.Ü.İlahiyat Fak. Dergisi, yıl: 1997, sy: 7.
12. Hâdimi’nin Re’y Tefsiri Hakkındaki Makalesi, S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Hadimi’yi Anma Sempozyumu., Hadim- 21 Ekim 1988 (Basılmamış Tebliğ).
13. İstiklal Marşı Şairi’nin Kur’an’a Bakışı, S.Ü. İstiklal Marşımızının Kabulünün 70. Yıl Dönümü Paneli, 12 Mart 1991, Konya (Basılmamış Tebliğ).
14. İslami Araştırmalarda Delile Bağlılık-Hür Düşünce ve Kemalüddin İbnu’l-Humam, İbn Humam Kültür ve Dayanışma Vakfı Kemaleddin İbnu’l-Humam Sempozyumu, Sivas 25-26 Mayıs, 1991 (Basılmamış Tebliğ).


ETİKETLER

> Yeni Meram >Güncel > Konya İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Işıcık vefat etti
HABER YORUMLARI