Torku Jelifest

Kayıp-kaçak bedeli halktan alınmasın!

  • Giriş Tarihi: 12.10.2018 16:12
  • Güncelleme Tarihi: 16:12
Kayıp-kaçak bedeli halktan alınmasın!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, elektrik abonelerinden enerji fonu ve kayıp-kaçak bedelleri ile TRT payının alınmamasını öngören kanun teklifi verdi

Mutlu Akü

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, elektrik abonelerinden enerji fonu ve kayıp-kaçak bedelleri ile TRT payının alınmamasını öngören kanun teklifi verdi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, elektrik abonelerinin sırtında adeta bir kambur olan enerji fonu bedeli, kayıp-kaçak ve TRT payının vatandaştan alınmaması için kanun teklifi verdi. Kalaycı, kanun teklifinde enerji fonu bedelinin, abonelerden 4 Ocak 1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun’un geçici 4’üncü maddesi gereğince alındığını hatırlattı. Geçici madde ile 17 yıldır bu uygulamanın sürdürüldüğünü belirtti. Mustafa Kalaycı, “’Halihazırda enerji fonunun oranı yüzde 1’dir. Ancak yüzde 18 KDV’ne tabi tutulduğundan, elektrik tüketim bedelinin yüzde 1,18’i olarak faturaya yansımaktadır. Esasen, Elektrik Enerjisi Fonu 2001 yılında 4684 sayılı Kanunla kaldırılmış ve 31/12/2001 tarihine kadar yürürlüğe girecek olan Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere katkı payı alınması öngörülmüştür. Dolayısıyla, geçici olarak öngörülmekle birlikte yaklaşık 17 yıldır bu uygulamanın devam etmesi, bu payın yeni bir vergi niteliğine dönüştüğünü göstermektedir. Bu kanun teklifi ile Elektrik Enerjisi Fonu Payı alınmasını öngören 3096 ve 3291 sayılı kanunların ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmekte ve böylelikle abonelerin elektrik enerjisi tüketim bedeli yükünün de hafifletilmesi amaçlanmaktadır” dedi. TRT payının da 4 Aralık 1984 tarihli ve 3093 sayılı ‘Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca alındığını belirten Kalaycı, pay için alınan yüzde 2 oranın, katma değer vergisiyle birlikte yüzde 2,36 olarak faturalara yansıdığını belirtti. TRT payı alınmasının haklı bir gerekçesi olmadığını ifade eden Kalaycı, “Elektrik abonelerinden TRT payı alınmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu Kanun teklifi ile 3093 sayılı Kanunun TRT Payı alınmasını öngören ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmekte ve böylelikle tüketicilerin elektrik tüketim bedeli yükünün de hafifletilmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.

AİLE BÜTÇESİNDE ÖNEMLİ BİR KALEM

MHP’li Mustafa Kalaycı, elektrik faturalarının; çiftçinin, sanayicinin ve esnafın önemli maliyet unsuru olduğunu, aile bütçesinde önemli yer tutan harcama kalemi haline geldiğini vurguladı. Kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedellerinin elektrik faturalarına yansıtılmasının, hukuka uygun olmadığına yönelik birçok yargı kararı bulunduğunun altını çizen Kalaycı, “’2016 yılında yapılan düzenleme sonucu daha önce elektrik faturalarında ayrı ayrı gösterilen teknik ve teknik olmayan kayıpların maliyeti (kayıp/kaçak bedeli) ile iletim ve sayaç okuma bedelleri, dağıtım bedeline eklenmiş olup, faturalarda ayrı bir kalem olarak görülmez hale getirilmiştir. Kayıp kaçağın oluşmasında hiçbir sorumluluğu bulunmayan tüketicilerin kayıp kaçağın bedelini ödemek durumunda bırakılması hak ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmaz” ifadelerini kullandı. Kalaycı, kayıp-kaçak bedelinin alınmasının hukuk ve sosyal devlet ile adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu savunduğu kanun teklifinde, “Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, içtihat niteliğindeki 21 Mayıs 2014 günlü kararında elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmenin hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmadığını, elektrik kaybını önleme ve hırsızlıkları engelleme veya hırsızı takip edip, bedeli ondan tahsil etme görevinin de bizzat enerjinin sahibine ait olduğunu belirtmiştir. Bu Kanun teklifi ile elektrik kullanımında abonelerden teknik ve teknik olmayan kayıpların (kayıp/kaçak) maliyeti ile sayaç okuma maliyetinin alınmaması öngörülmekte ve böylelikle elektrik faturalarında önemli tutarda bir azalma sağlanması amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.> Yeni Meram >Konya > Kayıp-kaçak bedeli halktan alınmasın!
HABER YORUMLARI