Torku Jelifest

İçişleri Bakanlığı: Teröristi ihbara para ödülü

  • Giriş Tarihi: 31.08.2015 3:10
  • Güncelleme Tarihi: 3:21
İçişleri Bakanlığı: Teröristi ihbara para ödülü

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlar vatandaşlara para ödülü verilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı öğrenildi.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilmesine dair İçişleri Bakanlığı yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kimlik gizliliği

Karara göre; ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanamayacak ve gizliliğe riayet etmeyenler hakkında genel hükümlere göre cezai işlem uygulanacak.

 

Üst düzey ihbara 200 bin lira

Resmi Gazete’de yer alan karara göre ödülün miktarı ise şöyle belirlenecek:
“Sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak Ödül Komisyonu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak bu miktar 200 bin Türk lirasını geçemez. Suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya aydınlatılacak suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre verilecek ödülün miktarı, Ödül Komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 20 katına kadar artırılabilir. Bu fıkradaki parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır ve bu hesaplamada bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.”> Yeni Meram >Güncel > İçişleri Bakanlığı: Teröristi ihbara para ödülü
HABER YORUMLARI