YAZARLAR

***

“BİR sorunu çözmek için güç kullanmak kötü bir yöntemdir. Genelde küçük çocuklar ve büyük devletler tarafından tercih edilir.”

***

O KURMUŞTU AMA…

Yedi düvele karşı savaşı kazandıktan sonra Cumhuriyetimizi kuran Atatürk’ün adı hutbelerden de çıkarıldı.

18 Mart 2009’da Çanakkale Zaferi nedeniyle okunan hut­be­de ise Ata­tür­k’­ten bahsedilirken, “Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su, Ana­far­ta­lar Kah­ra­ma­nı Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk” de­ni­lerek onun söz­le­rine de yer verilmişti.

Ata­tür­k’­ün adı ve Türk­lük ifa­de­si, son kez 2011’deki Ça­nak­ka­le hutbe­sin­de geçmiş­ti, 2012’den iti­ba­ren hut­be­ler­den de çıkarıldı.

Bu yılki hut­be­de Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’yle il­gi­li şöy­le de­nil­mişti: “Ta­ri­hi­mi­zin her say­fa­sı, şehitlerimizin şan ve şe­re­fi­ni an­lat­mak­ta­dır.”

Aslında şaşıracak bir şey yok.

Hatta geç bile kaldılar da!…

Öğrenmek istiyoruz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kim kurmuştu?!

***

VEYSEL’İMİZDEN…

Türk milletinin O’na olan özlemini büyük ozan Aşık Veysel’imiz dizelerinde şöyle dile getirmiş:
“Doğu, batı, cenup, şimal,
Aman Tanrım bu nasıl hal?
Atatürk’e erdi zeval,
Memur, meb’usan ağladı.

Fabrikalar icat etti,
Atalığın isbat etti.
Varlığın Türke terketti,
Döndü çarh, devran ağladı.
Tiren hattı, tayyareler…
Türkler giydi hep karalar,
Semerkant’la Buhara’lar
İşitti her an ağladı.

Zannetme ağlayan gülmez,
Aslan yatağı boş kalmaz.
Yalnız gidenler gelmez,
Her gelen insan ağladı.”
Biz hatırlatalım da bazıları anlasın, bazıları ise hasetlerinden çatlasın!

***

CIGARAMIZIN DUMANI…

Kapalı alanlarda sigara ve nargile içmek yasak ya… Tasarı yasalaşırsa çocuk parklarında da içilemeyecek.

Yarın çocuk parkları, ertesi gün normal parklar derken, belki de cadde ve sokaklar!

Çaresi var: İçmeyin be adamlar.

Bakın, “siz kendinizi düşünmüyorsunuz ama devletimiz sizi düşünüyor” dedikten sonra….

Yasadışı yollardan giren e-sigaralar bir çekişte çok fazla dozda nikotin alınmasına neden oluyor.

Türkiye’de 15 ya­şın­dan bü­yük 100 ki­şi­den 27’si si­ga­ra içi­yor.

Si­ga­ra iç­me ya­sa­ğı­nın ar­dın­dan ni­ko­tin bant­la­rın­dan si­ga­ra sa­kız­la­rı­na, bit­ki­sel tab­let­ler­den elek­tro­nik si­ga­ra­la­ra ka­dar on­lar­ca ürü­nün sa­tı­şa su­nul­du­ğu dev bir sek­tör ya­rat­ıyor.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­, si­ga­ra tir­ya­ki­le­ri­nin ye­ni bir teh­li­ke­nin eşi­ğin­de ol­du­ğu­nu belirtiyor. Ba­kan­lık, elek­tro­nik si­ga­ra­la­rın kan­se­ro­jen içer­di­ği­ni ve bir­çok ül­ke­de ya­sak­lan­dı­ğı­na dikkat çekiyor. Bu ürün­le­rin için­de de ni­ko­tin bu­lun­ma­sı, tek bir çe­kiş­te çok faz­la doz­da ni­ko­tin alın­ma­sı­na ne­den olu­yor.

Gö­rü­nü­şüy­le si­ga­ra­yı tak­lit eden, kul­la­nı­cı­nın ni­ko­tin bu­ha­rı çek­me­si­ni sağ­la­yan ba­tar­ya­lı ci­haz­ların fiyatı 100-500 lira ara­sın­da de­ği­şiyor. Ürün­ler, özel­lik­le genç­le­rin il­gi­si­ni çe­ke­cek şe­kil­de, mey­ve­li, tat­lı, al­kol­lü se­çe­nek­le­rle pa­zar­la­nı­yor…

İnsanın şöyle diyesi geliyor:

Hadi buyrun, burdan yakın!

> Yeni Meram >Yazarlar > Diyanet’i kim kurdu?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Yeni Meram'a aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ MERAM veya yenimeram.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.