kapat
Ruşeym Torku

ASKON’da Destek Bilgisi Verildi

  • Giriş Tarihi: 16.01.2014 17:24
  • Güncelleme Tarihi: 23:22
ASKON’da Destek Bilgisi Verildi

Anadolu Aslanları İşadamları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi Çarşamba Toplantılarında bu hafta Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) 2014 Mali Destek Programları tanıtıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım “Mevlana Kalkınma Ajansı, kuruluşundan bugüne Konya ve Karaman’da bölgemizin gelişimi ve iş aleminin, sanayinin teknik yapısının güçlenmesi için önemli destekler sağlamaktadır. Türkiye’nin 2023 vizyonunu yakalamasına dönük çalışmalarda ajanslarımız büyük görevler üstleniyorlar. Bu çerçevede MEVKA 2014 mali destek programlarını açıkladı. “Bilgi ve Teknolojiye Odaklı Üretim Mali Destek Programı” bizleri ve üyelerimizi heyecanlandırıyor. Açıklanan bu destek programının bölgemize ve özelde Konya sanayisine teknoloji ve kalite odaklanması kazandıracağını umut ediyoruz” dedi.
MEVKA 2014-2023 BÖLGE PLANI OLUŞTURULDU”
MEVKA’nın 2014-2023 bölge planı oluşturduğunu belirten MEVKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Osman Fatih Yalçın, “MEVKA 2014-2023 Bölge Planını hazırlarken ülkemizin 2023 vizyonuna bölgemizin azami katkı sağlamasını amaçladık. Bu noktada her ilçede en az altı toplantı yaptık. Vizyonumuza gerekli katkı ve katılımın sağlanması için en üst seviyede gayret ve dikkat gösterildi. Ortaya yüksek ve dengeli refah seviyesine ulaşmış, uluslararası ekonomilerle entegre çalışabilen, sevgi ve hoşgörü temelinde insanların çalışmak üretmek ve yaşamak için tercih ettikleri bir bölge olması sonucu çıktı. Biz Konya ve Karaman’da daha rekabetçi firmalar, kurumlar hedefliyoruz. Yatırım şartlarının daha uygun hale getirmek, insana yatırım yapmak, şehir merkezleri haricindeki hayatın canlandırılmasına katkı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bilgi ve teknolojiye dayalı üretim mali destek programının bilginin ve teknolojinin kullanılması suretiyle üretimin desteklenmesi amacını hedeflediğini belirten Yalçın, “Bu program kapsamında biz, bölge planından aldığımız stratejiler doğrultusunda dış ticaret ortamını iyileştirmeyi, özellikle ihracatın miktarını ve karlılığını artırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede AR-GE kapasitesinin ve insan kaynağının güçlendirilmesi, işbirliğine dayalı kümelenmenin teşvik edilmesi, işletmelerimizin bilgi ve teknolojiye ulaşım imkanının artırılması, enerji verimliliği noktasında uygulamaların yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının yükseltilmesi, rekabet gücünün arttırılması suretiyle kalkınmaya katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bu programın üç tane önceliği var. Öncelik üçe Konya mücavir alanı içinden müracaat almayacağız. Öncelik bir ve ikide AR-GE, yenilikçilik, üniversite-sanayi işbirliği gibi büyük çaplı şirketlerin yapabileceği işlerle alakalı projeler kabul edilecek. Bizden asgari olarak 25 bin TL, azami olarak ise 500 bin TL destek tutarı talep edilebilecek. Asgari destek oranımız yüzde 20, azami destek oranımız ise yüzde 50, son başvuru tarihi ise 20 Şubat 2014” dedi.

Haci KUYUCU


ETİKETLER

> Yeni Meram >Arşiv > ASKON’da Destek Bilgisi Verildi
HABER YORUMLARI