Torku Jelifest

Anne-babaya müjde..

  • Giriş Tarihi: 15.09.2016 13:15
  • Güncelleme Tarihi: 13:21
Anne-babaya müjde..

Çalışma son aşamaya geldi, anne veya baba, çocuğu ilköğretim çağına gelene kadar kısa süreli çalışma talebinde bulunabilecek. İşveren talebi geçerli fesih nedeni sayamayacak..

Mutlu Akü

Doğum yapan anne veya baba, çocuğu mecburi ilköğretim çağına başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek. İşveren anne veya babanın bu talebini geçerli fesih nedeni sayamayacak.

İTİRAZ HAKKI YOK
Çalışma Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre; kadın işçinin, 16 haftalık analık izninin bitiminden, isteğe bağlı kullandığı 6 aya kadar ücretsiz iznin sona ermesinden, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izninin bitiminden sonra, kısmı süreli çalışma talebinde bulunulabilecek. 6 aya kadar ücretsiz izin süresi kesilerek de talepte bulunulabilecek. Söz konusu izinlerin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar çalışan anne-babadan biri, işverenine herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebini iletecek. Talep, en geç 1 ay içinde işveren tarafından karşılanacak. Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacak.

KİMLER YARARLANACAK ?
Çalışma Bakanlığı, taslakta, kısmi süreli çalışma yapılabilecek işleri de belirledi.
* Özel sağlık kuruluşlarında mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde,
* Durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,
* Nitelikleri dolayısıyla 1 yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,
* İş süresinin bölünmesi suretiyle yürütülmesinde nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde, işverenin uygun bulması halinde yapılabilecek…> Yeni Meram >Ekonomi > Anne-babaya müjde..
HABER YORUMLARI