Torku Jelifest

7 soruda Hükümet Sistemi

  • Giriş Tarihi: 22.02.2017 7:19
  • Güncelleme Tarihi: 7:25
7 soruda Hükümet Sistemi

Referandum öncesi çalışmalarını artıran AK Parti, hazırladığı kitapçıklarla anayasa değişikliğini anlatıyor.

16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi çalışmalarını artıran AK Parti, hazırladığı kitapçıklarla anayasa değişikliğini anlatıyor. AK Parti teşkilatı da 7 soruda hükümet sistemini anlatan broşürler hazırladı.

Broşürde, “Halkoyuna sunulacak Anayasa Değişiklik Paketi ile Hükümet Sistemi’nin adı Cumhurbaşkanlığı Sistemi olacak” ifadeleri yer alıyor.

Rejim nedir?

Bir devletin oluşturan siyasi yapıların bütünüdür. Bu yapıların gücü kimden aldığı ve nasıl örgütlendiği ile ilgilidir. Devletin yönetiminde kimin egemen olacağı ve bu egemenliğin nasıl kullanılacağına göre rejimler farklılaşır.

Rejim türleri nelerdir?

Monarşi, Oligarşi, Demokratik Cumhuriyet vs.

Türkiye’nin rejimi nedir?

Türkiye Devleti’nin rejimi 1923’ten beri Demokratik Cumhuriyet’tir ve öyle kalacaktır. Türkiye’de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet egemenlik yetkisini; yasama, yürütme ve yargı kurumları aracılığıyla kullanır. Türkiye’de yapılan askeri darbeler ve kurulan askeri yönetimler ne yazık ki Cumhuriyet rejimine de büyük zarar verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile beraber Türkiye’de rejim mi değişecek

Türkiye’de rejim değişmeyecek. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir rejim değil bir hükümet model değişikliğidir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Demokratik Cumhuriyet rejimi daha da güçlenecek. Halkın iradesine dayalı Cumhuriyet rejimi sürekli hale gelecek. Darbe ihtimali bertaraf edilecek.

Hükümet Sistemi nedir?

Devletin elinde bulundurduğu kuvvetlerin hangi kısımlara ayrıldığı ile ilgilidir. Hükümet Sistemleri birbirinden, yasama yürütme ve yargı yetkililerinin kurumlarca ve nasıl kullanıldığına göre farklılaşır.

Türkiye’de Hükümet Sistemi değişiyor mu?

16 Nisan 2017’de halkoyuna sunulacak Anayasa Değişiklik Paketi ile Türkiye’deki Hükümet Sistemi’nin değişmesi öngörülüyor. Hükümet Sistemi’nin adı.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi olacak. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni Parlamenter Sistem’den ayıran temel özellik, yürütme organının biçim ve işleviyle ilgilidir. Parlamenter Sistem’de yasama ile yürütme iç içe geçmiştir. Kuvvetler ayrılığı net ve kesin değildir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde ise yasama ve yürütme ayrışarak birbirinden bağımsız çalışacak. Devletin tüm organlarında bürokratik vesayet düzeni değil “milli irade” etkili ve belirleyici olacak.

Hükümet Sistemi çeşitleri nelerdir?

Meclis Hükümet Sistemi, Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi, Yarı Başkanlık Sistemi, Karma Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Sistemi vs. Türkiye’de 1921-1923 arasında Meclis Hükümet Sistemi uygulandı.> Yeni Meram >Güncel > 7 soruda Hükümet Sistemi
HABER YORUMLARI