Konya
°C
Yeni Meram

Ebedi mutluluk için salih amel-2

Ebedi mutluluk için salih amel-2- Hüseyin TOPTAŞ- Yeni Meram Gazetesi

A+
A-
02.03.2024 00:10
01.03.2024 15:11
0
3548
ABONE OL

Salih amel dine, devlete, topluma, insanlığa faydalı olan işlerdir. Ameli salih dünyayı ıslah etmek, dünyayı düzeltmek eylemidir. Dinin yapılmasını emir veya tavsiye ettiği, iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan işlerdir.
Allah (cc) kâinatı insanoğlunun yaşayabileceği en güzel şekilde yaratmıştır. Ahseni takvim (en güzel) olarak yaratılan insan da yeryüzüne halife olarak gönderilmiş ve ona yeryüzünün imarı görevi verilmiştir. İnsanlara doğru yolu göstermek, kulluk vazifelerini hatırlatmak için gönderilen peygamberler hem insanların hidayeti için rehberlik etmişler hem de insanların ve bulundukları bölgelerin ıslahı için çalışmışlardır. Kur’an-ı Kerim peygamberleri “Bunların hepsi salih kimselerden idi.” (En’âm, 85/137) diye bildirmiştir.
Kur’ân-ı Kerîm’in birçok ayetinde iman ve amel-i sâlih birlikte zikredilmiş, iman ve amel-i sâlih teşvik edilmiştir: “İman edip amel-i sâlih işleyenlere ne mutlu! Onların sonunda varacakları yer ne güzel!” (Ra‘d 13/29).
Salih amel geniş bir kavramdır. Namaz, oruç, zekât ve diğer ibadetlerin hepsi salih amellerdendir. Salih ameller İbadetlerle sınırlandırılmamalıdır. İnsanların ve toplumun yararına olan her çalışma salih amel içerisinde yer alır. Her türlü bozgunculuğun, fesadın ortadan kalkması için yapılan çalışma salih ameldir. Ameli salih görevinin ihmalinin neticesini Rabbimiz “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır.” (Rum, 30/41) diye haber vermektedir.
İnsanlar vahyin ve kendilerine gönderilen peygamberlerin haber verdiği emir ve yasaklara uymazlarsa bireysel ve toplumsal bozulma kaçınılmaz olacaktır. Toplumu ve tabiatı bozan fesadın yaygınlaşmasının önüne geçilmezse fesad bölgesel olmaktan çıkarak tüm insanlığı kuşatacaktır. Bugün dünyada yaşanan kan ve gözyaşlarının, katliamların, terörün, soykırıma varan işgal girişimlerinin temelinde gücü elinde bulunduran güçlerin dünya hakimiyeti ve dünyayı sömürmek için her yolu kendilerine mubah görmeleri yatmaktadır. Müslümanlar önce kendilerinin sonra da dünya insanlığının aradığı huzur ve mutluluğu bulmaları, barış medeniyetini kurabilmeleri için Rabbimizin emir ve yasaklarına, Allah Rasulü (sav)’in sünnetine uygun uyanma ve uyarma faaliyeti yapmak zorundadırlar. Yapılacak olan bu faaliyetin içerisinde yer alan tüm çalışmalar salih amellerdendir. Salih amel olarak değerlendirdiğimiz ıslah çalışması, kendimizden başlayarak geniş kitlelere ulaştırılmalıdır.
İnsanı ve toplumu ilgilendiren her sahada gayri insani, gayrı ahlaki, gayri İslami anlayış ve eylemlerin düzeltilmesi, ıslah edilmesi için vahyin ve Allah Resulünün öğretileri doğrultusunda çalışmak, iyilikleri emretmek, kötülüklerden sakındırmak için çalışılmalıdır. Müslümanlar ibadetlerini de ihmal etmeden söz ve davranışları ile hayatın her alanında herkese örnek olmalıdır. Hüsranda olmayan insanların tarif edildiği “Asr Suresinde” iman ve salih amelin hemen arkasından belirtilen hakkı ve sabrı tavsiye bu konuda dikkatlerden uzak tutulmamalıdır.
+
Allah (cc) salih amel işleyenlerin hüsranda olmayan insanlardan olduğunu haber vererek iman etmenin yalnız başına kurtuluş için yeterli olmadığını iman ile birlikte salih amelin de olması gerektiğini bildirerek şöyle buyurmuştur:
“Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).” (Asr, 103/1-3)
Sahabenin birbirlerinden ayrılırlarken “Asr Suresini” “okumaları adeta birbirlerine iman ile birlikte salih ameli, hakkı ve sabrı tavsiye etmeyi unutmamalarını hatırlatmak içindir. Günümüz müslümanları da hakkı ve sabrı tavsiye konusunda aynı titizliği göstermelidir.
“Salih amel” büyük hesap gününde sahiplerini yalnız bırakmayacak ebedi mutluluğu kazanmaları için yardımcı olacaktır.
Allah (cc) buyuruyor:
“Şu halde kim mü'min olarak bir salih amel işlerse, çalışması asla inkâr edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız.” (Enbiya, 21/94)
“Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.” (Nahl, 16/97)
“Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.” (Tin, 95/6)
“Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va’dedilmekte olan cennetle sevinin!”
“Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah’tan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin için var.”
Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Kuşkusuz ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?” (Fussılet41/ 30-33)
Zümer Suresinde de salih amel işleyenlerin mükafatı şöyle müjdelenmiştir:
“Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: “Size selâm olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedî kalmak üzere buraya girin.”
Onlar şöyle derler: “Hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah’a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükâfatı ne güzelmiş!” (Zümer 39/ 72 -74)

Rum Suresinin aşağıdaki ayetleri de bu konuda dikkat çekicidir:

“İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.
De ki: “Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın.” Onların çoğu Allah’a ortak koşan kimselerdi.
Allah tarafından, geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır.
Kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse, ancak kendileri için (cennette yer) hazırlarlar.
Bu hazırlığı Allah’ın; iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükâfatlandırması için yaparlar. Şüphesiz O, inkâr edenleri sevmez.” (Rûm,30/41-45)
Amellerimizin salih amellerden olması temenni ve duası ile…

HABER YORUMLARI
  1. Henüz yorum yapılmamış.
    İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.