Torku Jelifest

Zorunlu Deprem Sigortası’na zam geldi

  • Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:23
  • Güncelleme Tarihi: 10:32
Zorunlu Deprem Sigortası’na zam geldi

Zorunlu Deprem Sigortası'nda mesken için verilebilecek teminat tutarı azami olarak yapı tarzına bakılmaksızın 215 bin TL'den 240 bin TL'ye yükseltildi.

Zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarı, risk grubuna göre 35-120 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, asgari prim tutarı her koşulda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120, 100, 75, 60, 50, 40 ve 35 liradan az olamayacak.

Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın, 215 bin liradan 240 bin liraya yükseldi.

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme yapılar için 1134, diğer yapı tarzları için 782 lira olacak.

Tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2020 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın tebliğ kapsamındaki teminatlara tabi tutulacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.> Yeni Meram >Ekonomi > Zorunlu Deprem Sigortası’na zam geldi
HABER YORUMLARI