Torku Jelifest

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine yoğun ilgi

  • Giriş Tarihi: 19.04.2019 9:27
  • Güncelleme Tarihi: 9:29
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine yoğun ilgi

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB)’nin İŞKUR ile birlikte yürüttüğü ve Türkiye’ye örnek teşkil eden, “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” büyük ilgi görüyor

Mutlu Akü

YILBAŞI öncesine kadar Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası tarafından yürütülen ve 2019 yılı itibariyle KONESOB tarafından İŞKUR ile birlikte devam ettirilen ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Konuyla ilgili Yeni Meram’a açıklamalarda bulunan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, kurslarda Nisan ayı itibariyle 3 bine yakın girişimciye eğitim verildiğini hatırlatarak, “Eğitimleri İŞKUR Konya İl Müdürlüğümüzün binasında, konusunda deneyimli eğitimcilerimiz eşliğinde sürdürüyoruz” dedi. Her ay düzenlenen girişimcilik eğitimleriyle istihdama katkıda bulunurken, yeni esnaf ve sanatkârlar oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Muharrem Karabacak, özellikle genç kesimden girişimcilik kurslarına büyük ilgi olduğuna dikkat çekerek eğitimlerin amacına ulaştığına vurgu yaptı.

KURS SONRASI KOSGEB DESTEĞİ
Karabacak açıklamasında, “İŞKUR Konya İl Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde her yıl dönemler halinde girişimci vatandaşlarımıza kurslar düzenliyor ve girişimcilerimize yönelik istihdam projesine vesile olmaya devam ediyoruz. Bu eğitimler kendi işini kurmayı düşünen, ilk defa iş kuracak girişimcileri desteklemeye yönelik. Kurs aldıktan sonra işini kuracak ve üretim yapmayan geleneksel girişimcilere KOSGEB tarafından 60 bin TL’ye kadar, üretim yapan ileri girişimcilere de 360 bin liraya kadar hibe desteği sağlanmaktadır. Kursların düzenlenmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen başta devletimize ve İŞKUR Konya İl Müdürümüz Sayın Emrah Keleş olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ VE SGK TEŞVİKİ
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, yeni iş kuran gençlere vergi ve sigorta primi teşviki verildiğini de hatırlatarak, “Genç girişimcilerimiz faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile vergi teşviki ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta prim teşviki getirilmiştir” dedi.

TEŞVİKTEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi ile 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75.000 liralık kısmının gelir vergisinden istisna edildiğini belirten Karabacak şu açıklamada bulundu, “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler yararlanabilir. Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, beyana tabi başka bir gelirinin (kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlar) olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabileceklerdir. Teşvik kapsamındaki mükelleflerin, bir vergilendirme döneminde ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden bir veya birkaçından kazanç elde etmeleri durumunda teşvik, beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanır. Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemi ile sınırlı olup önceki faaliyetine devam ederken yeni bir faaliyete başlanılması teşvik süresini uzatmayacaktır. Söz konusu teşvikten yararlananlar tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna o yıl elde ettikleri gelirden teşvik tutarı düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılacaktır.”

Melike GEZGİNCİ> Yeni Meram >Konya > Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine yoğun ilgi
HABER YORUMLARI