kapat
Ruşeym Torku

Taşeronda yaşanan kadro haksızlığı… 4/A, 4/B, 4/C kadroları nedir?

  • Giriş Tarihi: 8.04.2018 16:01
  • Güncelleme Tarihi: 10:21
Taşeronda yaşanan kadro haksızlığı… 4/A, 4/B, 4/C kadroları nedir?

Taşeron çalışanların kadroya geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından 4/A, 4/B, 4/C, 4/D kadroları gündeme geldi. Taşeron çalışanların 4/C'den 4/B kadrosuna geçişinde sıkıntılar oluşmuştu. Bakan Sarıeroğlu tarafından her ne kadar 4/C’lilerin 4/B kadrolarına geçiş yapacağı müjdelenmiş olsa da, geçtiğimiz hafta 657 sayılı kanunda yapılan değişiklik, 4/C’lileri hüsrana uğrattı. Peki 4/A, 4/B, 4/C kadroları nedir?

Why Note!?

Taşeron çalışanların kadroya geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından 4/A, 4/B, 4/C, 4/D kadroları gündeme geldi. Taşeron çalışanların 4/C’den 4/B kadrosuna geçişinde sıkıntılar oluşmuştu. Bakan Sarıeroğlu tarafından her ne kadar 4/C’lilerin 4/B kadrolarına geçiş yapacağı müjdelenmiş olsa da, geçtiğimiz hafta 657 sayılı kanunda yapılan değişiklik, 4/C’lileri hüsrana uğrattı. Peki 4/A, 4/B, 4/C kadroları nedir?

Devlet dairelerinde çalışan 4/C kadro statüsünde çalışan işçler, taşeron işçileri gibi devlet kadrosuna geçmeyi bekliyordu. Geçtiğimiz hafta 657 sayılı Devlet Personel Kanunu’nda yapılan değişiklik, 4/C kadrosundaki çalışanları hüsrana uğrattı. Hükümetin yapmış olduğu bu değişikliğe sendikalar ve çalışanlardan büyük tepki çekmişti. Taşerona kadroda sıklıkla karşılaştığımız 4/A, 4/B, 4/C, 4/D kavramları nedir ve kimlere denilir? 5510 ve 657 sayılı kanunlara göre ayrımlarını ve bu kanunlardaki tanımlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Eskiden özel sektör çalışanları statülerine göre SSK’lı, Bağ-Kur’lu ya da Emekli Sandığı olarak anılırken 1 Ocak 2007 tarihinde çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’na göre 4/A’lı, 4/B’li, 4/C’li, 4/D’li diye anılmaya başlandı. 5510 sayılı kanuna göre 4/A 4/B ve 4/C’lilerin tanımlaması şöyle:

5510 sayılı kanun Madde 4 – (Değişik madde: 17/04/2008-5754 S.K./2.mad)

Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
Tarımsal faaliyette bulunanlar,
Kamu idarelerinde;
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, sigortalı sayılırlar.


ETİKETLER

> Yeni Meram >Güncel > Taşeronda yaşanan kadro haksızlığı… 4/A, 4/B, 4/C kadroları nedir?
HABER YORUMLARI