Ruşeym Torku

MEVKA’nın Analiz Çalışmaları Sürüyor

  • Giriş Tarihi: 20.05.2013 17:06
  • Güncelleme Tarihi: 23:19
MEVKA’nın Analiz Çalışmaları Sürüyor

Konya-Karaman Bölgesini geleceğe hazırlayacak olan ve 2014 yılında uygulamaya konulacak yeni dönem bölge planı hazırlık çalışmaları Mevlana Kalkınma Ajansı koordinasyonunda devam ediyor.

MEVKA’dan yapılan açıklamada, “Bugüne kadar katılımcı şekilde sürdürülen çalışmalarla birlikte bölgenin geleceği adına ortak bir yol haritası oluşmaya başlamıştır. Buna göre; öncelikle bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla başta kırsal olmak üzere eğitim/sağlık gibi temel kamu hizmetlerinde etkinliği artırmak, tarımda yaşanması kaçınılmaz istihdam kayıplarını en aza indirmek ve gelir elde etmek için kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirmek, geleceğini tarımda aramayan nüfusu tarım dışı iş kollarında istihdamını sağlamak, tarıma devam edecek nüfus için ise suyu en tasarruflu kullanan üretim teknikleri ile katma değeri en yüksek ürünlere yöneltmek;

Diğer yandan güçlü ulaşım ağlarıyla hızlı bir şekilde limanlara inerek küresel ekonomilere entegre ve üretken bir imalat sanayi altyapısı oluşturmak, yüksek katma değerli sanayi yatırımlarını ve nitelikli işgücünü bölgeye çekerek orta ve ileri gerektiren imalat sanayi kollarında uzmanlaşmak bölge planının temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Bölge paydaşlarından gelen öneriler doğrultusunda bölgeyi belirtilen temel hedeflere taşıyacak bölge vizyonu “Yüksek ve dengeli refah seviyesine erişmiş, uluslar arası ekonomilerle bütünleşmiş, sevgi ve hoşgörü temelinde insanların çalışmak, üretmek ve yaşamak için tercih ettikleri bir bölge olmak” şeklinde belirlenmiş ancak yine bölge paydaşlarından gelen görüşler çerçevesinde nihai halini alacaktır.

Bölge planı çalışmaları temel olarak 2 ana bölümden oluşacaktır. Bunlardan ilki “Mevcut Durum Analizi” ikincisi ise bu analiz çalışmalarına esas teşkil edecek ve geleceğe yönelik kararlarının üretildiği “Plan” bölümdür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta mevcut durum analizi kısmının, bölgeye ait tüm bilgileri içeren, salt ansiklopedik bir bilgi kaynağı olmaktan ziyade, bölgenin geleceğine yönelik olarak belirtilen temel hedeflere gerekçe teşkil edecek ve sınırlı kaynakları göz önünde bulunduracak şekilde bölge açısından kritik öneme sahip konulara odaklanması gerektiğidir” denildi.


ETİKETLER

> Yeni Meram >Arşiv > MEVKA’nın Analiz Çalışmaları Sürüyor
HABER YORUMLARI