Ruşeym Torku

MEVKA Destekleri Anlatıldı

  • Giriş Tarihi: 5.01.2014 16:54
  • Güncelleme Tarihi: 22:51
MEVKA Destekleri Anlatıldı

MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantılarında bu hafta Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) 2014 mali destek programları tanıtıldı. MEVKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Osman Fatih Yalçın’ın konuşmacı olarak katıldığı programa ilgi yoğun oldu.

Açılışta konuşan MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman da kısa bir konuşma yaptı. Akman, “2009 yılından bugüne 5. çağrımıza çıkıyoruz. Bu zamana kadar destek için çıktığımız çağrıların toplamı 82 milyon TL. Bu yılki destek tutarımız 15 milyon desteklerimizin çarpan etkisini düşündüğümüzde toplamda 145 milyon TM oldu. Kalkınma Ajansı olarak bölgenin önde gelen sektörlerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

MEVKA’nın 2014-2023 bölge planı oluşturduğunu belirten MEVKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Osman Fatih Yalçın, “Planı hazırlarken ülkemizin 2023 planlı ekonomi vizyonu oluşturma hedefinde bölgemizin azami katkı sağlamasını amaç edindik. Bu noktada her ilçede en az altı toplantı yaptık. Vizyonumuza gerekli katkı ve katılımın sağlanması için azami dikkat gösterildi. Ortaya yüksek ve dengeli refah seviyesine erişmiş, uluslararası ekonomilerle bütünleşmiş, sevgi ve hoşgörü temelinde insanların çalışmak üretmek ve yaşamak için tercih ettikleri bir bölge olma sonucu çıktı. Biz Konya ve Karamanda daha rekabetçi işletmeler hedefliyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmek, insana yatırım yapmak, bölge kırsalında yaşamın canlandırılmasına katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Bilgi ve teknolojiye dayalı üretim mali destek programının bilginin ve teknolojinin kullanılması suretiyle üretimin desteklenmesi amacını hedeflediğini belirten Osman Fatih Yalçın, “Bu program kapsamında biz, bölge planından aldığımız stratejiler doğrultusunda dış ticaret ortamını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede AR-GE kapasitesinin ve insan kaynağının güçlendirilmesi, işbirliğine dayalı kümelenmenin teşvik edilmesi, işletmelerimizin bilgi ve teknolojiye erişim olanağının kuvvetlendirilmesi, enerji verimliliği noktasında uygulamaların yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttırılması, rekabet gücünün arttırılması, alt bölgeler oluşturularak kalkınmaya katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bu programın üç tane önceliği var. Öncelik üçe Konya mücavir alanı içinden müracaat almayacağız. Öncelik bir ve ikide AR-GE, yenilikçilik, Üniversite-Sanayi işbirliği vb. büyük çaplı şirketlerin yapabileceği işlerle alakalı projeler kabul edilecek. Bizden asgari olarak 25 bin TL azami olarak ise 500 bin TL talep edilebilecek. Asgari destek oranımız yüzde 20, azami destek oranımız ise yüzde 50” dedi. Projeler için son başvuru tarihinin 20 Şubat 2014 olduğunu ifade eden Yalçın, “Projelerin değerlendirilmesinde bağımsız denetçi sistemini kullanıyoruz. Ajans ön incelemeden sonra tamamen devre dışı kalıyor. Alanında uzman olan proje uzmanlarımızın değerlendirmelerinden en az 65 puan alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.> Yeni Meram >Arşiv > MEVKA Destekleri Anlatıldı
HABER YORUMLARI