kapat
Ruşeym Torku

KTO’da İş Teftiş Kurulu Toplantısı

  • Giriş Tarihi: 15.01.2014 17:05
  • Güncelleme Tarihi: 23:22
KTO’da İş Teftiş Kurulu Toplantısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası (KSO) işbirliği ile düzenlenen “Yeni Teftiş Yaklaşımı ve 2014 Yılı Teftiş Yapılacak Alan ve Sektörler Bilgile

KTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Konyalı işletmeler İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 2014 yılında teftiş yapacakları sektörler ve teftiş yapılacak konular hakkında bilgilendirildi.
Toplantının açılışında konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın ‘Yeni Teftiş Yaklaşımı’ çerçevesinde, çalışma barışının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kayıt dışının önlenmesi amacıyla yeni yaklaşım ve anlayışıyla sosyal tarafların etkin katılımını sağladığı denetim faaliyetlerini önemli bulmaktayız. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören anlayışımıza göre insan hayatına değer vermeyi sosyal görevimiz olarak kabul etmekteyiz. Bu açıdan yaşamın her anında en iyi hayat standartlarına sahip olmak her vatandaşımızın en temel hakkıdır. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iş teftişinde gösterdikleri olumlu yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye 2023’te dünyanın on büyük ekonomisi arasına girmek istiyorsa özel sektörümüzün desteklenmesi ve verimliliğini artırıcı uygulamaları hayata geçirilmesi zorunluluktur. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın özel sektörümüzün menfaatleri doğrultusunda yeni teftiş yaklaşımında cezalandırıcı anlayış yerine iyileştirmeyi amaçlaması, çalışma barışını sağlayacak adımlar atması işletmelerimiz açısından olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Ümit Fıçıcı da, “Yeni Teftiş Yaklaşımı” konulu konuşmasında, cezalandırıcı anlayış yerine iyileştirmeyi amaçlayan, çalışma barışını sağlayıcı, yasal düzenlemelerin rehberlikle yerine getirilmesini hedefleyen sonuç odaklı olarak taraflarla bütünleşerek sürdürüleceğini söyledi. Fıçıcı, “Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili olan iş müfettişlerinin mensubu oldukları İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, çalışma barışının sağlanması ve korunmasına, toplumun gelişmesine ve sosyal refahın artmasına hizmet ederken, insan odaklı yeni teftiş anlayışı ile sosyal taraflar arasında köprü görevi üstlenerek çalışma barışına katkıda bulunma misyonunu üstlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teftiş politikasının temeli, çalışma mevzuatının ilgili taraflarca doğru şekilde algılanması ve uygulanması ile ‘önleme’ kültürünü geliştirmektir. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülen teftiş, denetim, izleme ve bilgilendirme faaliyetlerinin amacı; insan odaklı, koruyucu, önleyici teftiş modeli ile risklerin belirlenerek ortadan kaldırılması, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve işyerlerinin çalışma mevzuatına uygun hale getirilmesine katkı sağlanmasıdır. Yeni teftiş yaklaşımı ile işverenler, denetim yapılmasının tedirginliğinden ziyade, iş müfettişlerinin, iş sağlığı ve güvenliği ile işin yürütümü yönünden yasal mevzuat gereği çalışma ortam ve şartlarının iyileştirilmesi hususunda kendilerine ışık tutulmasının teşvik ve rehberlik edici yönüyle karşılaşmaktadırlar” diye konuştu.


ETİKETLER

> Yeni Meram >Arşiv > KTO’da İş Teftiş Kurulu Toplantısı
HABER YORUMLARI