Torku Jelifest

Kimlik Bildirme Kanununda değişiklik yapıldı!

  • Giriş Tarihi: 31.01.2017 15:21
  • Güncelleme Tarihi: 15:29
Kimlik Bildirme Kanununda değişiklik yapıldı!

Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kimlik Bildirme Kanununda değişiklik yapıldı!

Mutlu Akü

Konya Valiliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: “31.10.2016 tarih ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

1. Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan tesislere “günübirlik kiralanan evler” eklenmiş.

2. Ek 1 nci maddesinde değişiklik yapılarak;

1774 sayılı Kanununun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesislerine; tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanma, mevcut bilgi, belge ve kayıtlarını genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

. Belirtilen konaklama tesislerinden genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara mülki idare amirliğince on bin Türk lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara beş bin Türk lirası idari para cezası verilmesi öngörülmüş ve bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatlarının iptal edileceği hükme bağlanmıştır.

. Sayılan özel veya resmi konaklama tesislerinin, genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak üzere gerekli işlemleri tamamlamaları için bu maddenin yürürlüğe girdiği 22/11/2016 tarihinden itibaren iki ay süre tanınmış olup, bu süre 22/01/2017’de sona ermiştir.

. Yukarıda belirtilen düzenleme ile yatak sayısı belirtilmeden özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ile günübirlik evler kanun kapsamına alınmıştır.

Günübirlik evlerle ilgili olarak doğrudan saatlik, günlük veya haftalık gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülerek kiralama faaliyeti yapılan, sürekli oturma veya yerleşme amacı taşımayan tüm geçici nitelikteki kısa süreli kiralamaların kanunun 2 nci maddesi kapsamında ele alınacaktır.

Yukarıda belirtilen düzenleme ile yatak sayısı belirtilmeden özel ve resmi konaklama tesislerin ve günübirlik evlerin, sorumlu işletmecilerinin mağdur olmamaları için, bağlı bulundukları Polis Merkez Amirliklerine müracaat ederek genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmaları yönünde online şifre almaları gerekmektedir.”> Yeni Meram >Konya > Kimlik Bildirme Kanununda değişiklik yapıldı!
HABER YORUMLARI