Torku Jelifest

İMO Konya Şube Başkanı S. Kamil Akın’dan şantiye şefleriyle ilgili düzenleme çağrısı!

  • Giriş Tarihi: 25.02.2021 14:33
  • Güncelleme Tarihi: 14:35
İMO Konya Şube Başkanı S. Kamil Akın’dan şantiye şefleriyle ilgili düzenleme çağrısı!

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Süleyman Kamil Akın şantiye şefliğinin mevzuatta ve uygulamada yaşanan eksiklikler ile yanlışlıklar nedeniyle çözüm bekleyen bir alana dönüştüğünü söyledi.

Ülkemizde inşaatlarda yaşanan iş kazalarının yüksek oranına dikkat çeken Akın, iş kazalarına karşı alınacak önlemlerde müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra, şantiye şefliğinin yetkin kişilerce yürütülmesinin de hayati önem taşıdığının altını çizdi.

“Şantiye şefinin, taşıdığı sorumluluk ve şantiye alanında yüklendiği görevin kapsamı dikkate alındığında şantiyeden hiç ayrılmaması gereken bir görev olması gerekir. Bir mühendisin mevzuatta izin verildiği gibi, 30.000 m2`ye kadar 5 ayrı işin şantiye şefliğini yapma şansı yoktur. Üstelik ilgili mevzuata göre, yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde yapı inşaat alanı sınırı uygulanmamaktadır. Bu koşullarda, nitelikli bir yapım hizmeti sunmak olanaksız hale gelmiştir, gelmektedir.” diyen Akın, yapı ruhsatlarında şantiye şefi belirlenmesi sürecinde, mevzuatta açıkça tanımlanmış olmasına rağmen uygulamada işin niteliğine aykırı olarak, farklı meslek disiplinleri ve uzmanlık alanları dikkate alınmadan şantiye şefleri görevlendirildiğini söyledi.

Akın ayrıca sorunun çözümü için önerilerini sıraladı:

İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir.

Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusunun, niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatların oranının dikkate alınması, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önüne geçilmesi için şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi istenmelidir.

Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır.> Yeni Meram >Güncel > İMO Konya Şube Başkanı S. Kamil Akın’dan şantiye şefleriyle ilgili düzenleme çağrısı!
HABER YORUMLARI