Torku Jelifest

İlk karne Selçuk Üniversitesi’ne verilecek

  • Giriş Tarihi: 13.05.2019 10:17
  • Güncelleme Tarihi: 10:19
İlk karne Selçuk Üniversitesi’ne verilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu yıldan başlayarak üniversitelerin başarı karnesini her yıl yayımlama kararı aldıklarını belirtti

Mutlu Akü

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversitelere her yıl karne verileceğini bildirerek, Türk yükseköğretim sisteminde öğrenci sayısının 8 milyona ulaştığını üniversite sayısının da 206 olduğunu, artık yükseköğretim sisteminin nicel olarak belli bir düzeye geldiğini ifade etti. Yükseköğretim sisteminde sayısal büyümenin tamamlandığını, artık kalite ve nitelik üzerinde odaklanılması gerektiğini belirten Saraç, göreve geldiğinden beri kaliteyi öncelediklerini, yükseköğretim sistemini başarı temelinde seçkinci bir yaklaşımla yönetmeye, yeniden kurgulamaya çalıştıklarını, mevcut sistemden ve mevzuattan şikâyet etme yerine mevcut imkânlarla tedrici bir şekilde adım adım sistemi yeniden yapılandırmaya başladıklarını vurguladı.

“AMAÇ ÜNİVERSİTELER ARASINDA ADALETLİ REKABET OLUŞTURMAK”

Başlangıçta bütün üniversitelerin belirlenen 5 alanda da başarılı olmasının beklenmediğine dikkati çeken Saraç, “Ancak bir üniversitenin 5 ana alanda da kayda değer başarı sergilemesi, ilgili üniversitemizin olgunlaşma ve gelişme düzeyini ortaya koymuş olacak. Bu göstergelerin ana amacı yükseköğretim kurumları arasında adalet temelli rekabet ortamı oluşturmak ve bu rekabetin nesnel ve ölçülebilir başarı kriterlerini ortaya koymaktır.” dedi. Amaçlarının her bir üniversiteyi kendi gelişim şartları içerisinde değerlendirmek olduğunu ifade eden Saraç, ilk aşamada üniversitenin kendi kendisiyle rekabet etmesini, daha sonra sistemdeki diğer üniversitelerle rekabete yöneltmeyi hedeflediklerini anlattı.

YOL HARİTASI OLUŞTURULACAK
Saraç, “Belirlenen göstergeler ile üniversitelerin daha görünür, şeffaf ve üniversal fonksiyonlarını ne oranda yerine getirebildiklerine dair veri tabanı oluşturmuş olacağız. Üniversitelerimizden her birisi ile ilgili politikalar geliştirilirken bu veriler ve bu verilere ilişkin analizler dikkate alınacak. Hangi alanlarda güçlü ve fırsatlarının olduğuna, hangi alanlarda ise daha zayıf ve muhtemel tehditlerinin olduğuna dair üniversite yönetimlerine rehberlik yapacak yol haritası oluşturulacak.” diye konuştu. Belirli dönemlerde veriler sistemden çekilerek, “Üniversite İzleme Raporları”nın oluşturulacağını bildiren Saraç, bu sayede yükseköğretim sisteminin genel durumunu tahlil etme fırsatı elde edileceğini söyledi. Saraç, “Belli dönemlerde de bu veriler, sistematik bir şekilde kamuoyuna açıklanacak. Belirlenen ana başlıklar içerisinde sıralamalar söz konusu olabilir. Fakat biz her yıl karneyi açıklayacağız, ama sıralamayı yapmayacağız. Sıralamayı, toplum devletin diğer ilgili kurumlarının ve tabii ki üniversitelere girmeye aday olan genç nüfusumuzun yapacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

PROJE KOORDİNATÖRÜ ŞENER BİLGİ VERDİ

Rektörlük tarafından proje koordinatörlüğüne getirilen Dr. Orhan Ahmet Şener konu hakkında gazetemize bilgiler verdi. Şener, “Sayın rektörümüz profesör doktor Mustafa Şahin bu konudaki çalışmaları yönetmek üzere bizlere görevlendirmiştir. Kendilerine, bizlere olan güvenlerinden dolayı müteşekkirim. Kampüs bir yaşam alanıdır. Burada 6 önemli başlıkta çalışmalar yürüteceğiz. En önemlilerinden bir tanesi “yayaların geçiş hakkı” ile ilgili pilot çalışmalar yapacağız. Yaya uyarısı uygulaması ilk kez bizim üniversitede uygulanacak. Yürüyüş, pist alanları, özellikle toplumla iç içe olan tıp fakültesi ve dişçilik civarında örnek çevre temizliği çalışmaları, yeşil bir alan oluşturma, hastanede devamlı tedavi gören çocuklarımızla ilgili sanatsal faaliyetler bunların başında gelmektedir. Bu yılın sonuna kadar bu alandaki çalışmalarımızı bitireceğiz. Bu etkinlikler her yıl ayrı bir şekilde yapılacak ve Yükseköğretim Kuruluna ara başlıktaki projelerle birlikte teslim edilecektir” dedi.

Melike GEZGİNCİ> Yeni Meram >Konya > İlk karne Selçuk Üniversitesi’ne verilecek
HABER YORUMLARI