Torku Jelifest

Gümrükte devrim var

  • Giriş Tarihi: 15.04.2019 9:24
  • Güncelleme Tarihi: 9:24
Gümrükte devrim var

‘Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi’nde uygulama başladı. Bugün başlayan elektronik işlemle birlikte 30 Haziran’a kadar gümrüklerde hem kağıtlı hem elektronik işlem yapılacak.

Mutlu Akü

Kağıt ortamında gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler tarama yöntemi ile de beyanname ile ilişkilendirilecek. 30 Haziran’dan itibaren gümrüklerde yükümlüsünce beyannameye ilişkin olarak verilmesi gereken dilekçeler elektronik ortamda iletilecek.

Projesi kapsamında, ihracat beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedefleniyor.

Buna göre gümrük idarelerinde, 15 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler, kağıt ortamında da sunulmaya devam edecek. 30 Nisan itibarıyla da gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belge ve dilekçeler kağıt ortamında ibraz edilmeyecek, memur şerhleri kağıt ortamında düşülmeyecek.(Milliyet)> Yeni Meram >Ekonomi > Gümrükte devrim var
HABER YORUMLARI