Torku Jelifest

Elektrikte önemli değişiklik! Bugünden itibaren…

  • Giriş Tarihi: 14.03.2019 10:45
  • Güncelleme Tarihi: 10:48
Elektrikte önemli değişiklik! Bugünden itibaren…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca sanayi abone grubuna dahil edilecek tesis ve işletmelerin kapsamında değişikliğe gidildi.

Mutlu Akü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, gerekli ölçü düzenini sağlamaları ve belgelemeleri halinde, çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu veya alıcı ortama verilen sıvı, gaz ve katı zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan her türlü arıtma tesisi sanayi abone grubu kapsamında olacak. Bu tesislere entegre olan ve bağımsız olarak faaliyet göstermesi mümkün olmayan diğer tesislerin de arıtma tesisleri ile aynı şekilde sanayi abone grubu kapsamında sayılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri, ve seralar da bu abone sanayi abone grubu kapsamında olacak.> Yeni Meram >Ekonomi > Elektrikte önemli değişiklik! Bugünden itibaren…
HABER YORUMLARI